OG-05 Jaarlijkse evaluatie

Oplossing

Een evaluatie kan plaatsvinden door gesprekken met de OR/PVT, vertrouwenspersonen, HR en arbofunctionarissen. Of door gesprekken binnen teams. Bij mondelinge evaluaties is een schriftelijk verslag sterk aan te bevelen. Zorg op grond van deze evaluatie – waar nodig- voor een aanpassing van het beleid of voor een verbetering van de uitvoering daarvan.

Ga bij de volgende evaluatie na of deze aanpassingen tot verbeteringen hebben geleid, neem zo nodig aanvullende maatregelen, enz.

Scroll naar boven