S-03 Vermindering blootstelling bij het bijstorten

Oplossing

Bij het bijstorten van stoffen in de diervoedersector is een groot risico voor werknemers om in aanraking te komen met gevaarlijke stoffen. Daarom moet het handmatig afwegen en bijstorten van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk vermeden worden. 

 • Pas bij het bijstorten van grote hoeveelheden de technische installatie hierop aan. Dus rechtstreeks storten in de silo of door middel van big-bags die direct worden aangesloten op het stortgat. Let er wel op dat het stortpunt geaard is.  
 • Zorg ervoor dat bij het bijstorten van kleine hoeveelheden deze worden aangeleverd in verwerkbare, gedoseerde hoeveelheden. Op deze manier hoeft de werknemer de gevaarlijke stoffen niet meer af te wegen. 
 • Indien dit niet mogelijk is en toch gewogen moet worden, maak dan gebruik van een couveuse. Zorg hierbij voor een goede instructie. 
 • Zorg dichtbij het opensnijden van de zakken en bij het stortpunt voor afdoende afzuiging, die de stof wegzuigt uit de ademzone.
 • Indien geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing is, is het minimale beschermingsniveau het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Laat je wel goed informeren over de juiste pbm’s; die moeten goed zijn afgestemd op de risico’s van de bij te storten stoffen. Het verschil in effect tussen een stofmasker en een airstreamhelm is te zien op de website van ECTS.  
 • Instrueer de medewerkers over een stofarme manier van bijstorten In geval van het bijstorten van zakgoed:
  • snijdt de zak aan de bovenkant open; 
  • plaats de zak met de opening naar beneden in het stortpunt
  • zorg dat de storthoogte zo klein mogelijk is;
  • til de zak voorzichtig op zodat het product er uit kan glijden;
  • vouw of rol de lege zak voorzichtig op en verwijder de lege verpakking voorzichtig, zo mogelijk nog onder de afzuiging.

Kies een oplossing die zo hoog mogelijk in de bovenstaande opsomming staat, en ga alleen naar een lager gelegen oplossing als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd.

Scroll naar boven