Arbeidsrisico - Ongewenst gedrag

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Het is wettelijk voorgeschreven om als bedrijf een beleid rond ongewenst gedrag op te stellen. De Arboregelgeving schrijft ook voor dat de werkgever er aandacht aan besteedt in de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Ook dienen werknemers voorlichting en onderricht te krijgen over de risico’s van ongewenst gedrag en de beschermende maatregelen die genomen zijn.

Verder worden de voorschriften gevolgd die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft opgesteld en die zijn uitgewerkt in de oplossingen bij dit thema. In de sector is bepaald dat al de onderstaande oplossingen in een bedrijf toegepast moeten worden. Elk bedrijf kan eigen keuzes maken in de manier waarop de oplossingen in het bedrijf worden uitgewerkt en toegepast.

Meer informatie

Ga met de zelfinspectietools van de Nederlandse Arbeidsinspectie na of het beleid van uw bedrijf aan de voorschriften voldoet. De zelfinspectietools zijn te vinden op de website van zelfinspectie.nl:

  • Pesten, Discriminatie en Seksuele intimidatie (intern ongewenst gedrag)
  • Agressie en Geweld door derden
Scroll naar boven