W-13 Functioneringsgesprekken

Oplossing

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende, met als doel het functioneren van de werknemer te bespreken en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Functioneringsgesprekken worden meestal jaarlijks gevoerd. Door knelpunten in het werk te bespreken en daar gezamenlijk oplossingen voor te bedenken kan de werkdruk dalen. Het is ook verstandig  om het thema werkdruk een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken te laten zijn. Succesfactoren bij deze gesprekken zijn:

  • Leidinggevenden hebben training gevolgd in het houden van functioneringsgesprekken.
  • Medewerkers zijn goed voorgelicht over het doel en het verloop van functioneringsgesprekken en over hun rol daarbij.
  • Er is een doordacht gespreksformulier opgesteld waarmee beide gesprekspartners zich goed op het gesprek kunnen voorbereiden.
  • Tijdens het gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt die in een verslag worden vastgelegd, met duidelijke termijnen waarbinnen ze worden uitgevoerd.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven