MV-07 Verkeersveiligheid

Oplossing

Als transportvoertuigen, zoals heftrucks, en voetgangers zich in elkaars buurt begeven kan er aanrijdgevaar ontstaan. Waar mogelijk wordt een fysieke scheiding aangebracht tussen loop- en rijroutes. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk dan worden de looproutes met belijningen aangegeven. Op onoverzichtelijke punten in rijroutes worden bolspiegels geplaatst. Zorg verder dat rijroutes voldoende verlicht zijn (minimaal 150 lux) of voorzie de heftrucks en andere transportvoertuigen van doeltreffende eigen verlichting. Ook is het zaak het vrachtverkeer zodanig te leiden dat het risico op aanrijdingen wordt geminimaliseerd. Bedrijven waar intern transport plaatsvindt leggen interne verkeersregels vast in een verkeersplan. Daarin wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

  • rijsnelheden (zie MV-05);
  • voorrangsregels;
  • loop- en rijroutes;
  • zebrapaden;
  • parkeerzones voor heftrucks en andere middelen voor intern transport;
  • eventueel: eenrichtingsverkeer;
  • eventuele plaatsing van verkeersborden, stoplichten, waarschuwingslichten en (bol)spiegels;.
  • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven