W-07 Werkdruk bepreken met ploeg of team

Oplossing

Door werkdruk in een team of ploeg te bespreken kunnen praktische knelpunten en oplossingen op naar boven komen. Het is aan te bevelen dat leidinggevenden een handzaam boekje of ander instrument aangereikt krijgen, waarin is weergegeven hoe ze dit overleg kunnen aanpakken. In ieder aangewezen ploeg/team zal deze aanpak dan een speerpuntenlijst opleveren en onderlinge afspraken, liefst  met daarbij een tijdsplanning.

Deze aanpak werkt vooral als het geen vrijblijvend karakter heeft. Als  de directie hierin een krachtige voortrekker is, kan het op meerdere afdelingen gaan werken. Een volgende voorwaarde is dat er regelmatig werkoverleg wordt gehouden en dat leidinggevenden voldoende sociaal vaardig zijn om de besprekingen tot een goed resultaat te brengen. Waar nodig kan de afdeling Personeelszaken/P&O/HR ondersteuning bieden.

Een voorbeeld hoe men de werkdruk met een team bespreekt in  is te vinden in de ‘Preventie Leidraad’.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven