FB-15 Afwisseling in het werk

Oplossing

Bekijk bij welke werkzaamheden er sprake is van langdurig in dezelfde houding werken, dezelfde soort belasting of repeterende bewegingen en bekijk welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. Zorg vervolgens dat medewerkers hun werkzaamheden regelmatig kunnen afwisselen of onderbreken, waarbij er houdingsvariatie ontstaat, het lichaam niet voortdurend op dezelfde wijze wordt belast en er voldoende momenten worden ingelast waarin het lichaam zich kan herstellen.

Na het nemen van een of meer van de bovenstaande maatregelen zal een werkgever moeten beoordelen of de fysieke belasting daarmee voldoende is teruggedrongen. Zo niet, dan zijn aanvullende maatregelen nodig.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven