GS-12 Werkplek-instructiekaarten (WIK)

Oplossing

Op de werkplek dienen de werkplekinstructiekaarten aanwezig te zijn. Daarop dient overzichtelijk informatie aangegeven te zijn over persoonlijke veiligheid. Dit betreft de aanwezige stoffen, de mogelijke gezondheidseffecten (bijtend, irriterend, giftig en sensibiliserend), fysische chemische gevaarcategorieën (ontplofbaar, licht ontvlambaar en ontvlambaar), de risico’s, de preventie- en beschermingsmaatregelen, veilige werkwijzen en -procedures, eerste hulp bij ongevallen en opruiming en opslag in een normale werksituatie en bij calamiteiten. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) van de betreffende stof of kunnen als bron voor de WIK dienen. Klik hier voor een voorbeeld werkplekinstructiekaart.

Zorg dat de werkplekinstructiekaart aanwezig is bij de betreffende werkplek en dat hij regelmatig met de werknemers wordt besproken. Uiteraard is het verstrekken van een werkplekinstructiekaart aan betrokken werknemers nog niet voldoende. Het is een onderdeel van de voorgeschreven voorlichting en onderricht.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven