FB-08 Vermindering fysieke belasting bij het bijstorten

Oplossing

In diervoederbedrijven kan fysieke belasting ontstaan bij het bijstorten van stoffen. Kies een oplossing die enerzijds zo dicht mogelijk bij de bron ligt en anderzijds ook past bij de hoeveelheid bij te storten stoffen. Hier volgen enkele mogelijkheden:

  • Pas bij het bijstorten van grote hoeveelheden de technische installatie hierop aan. Door rechtstreeks storten in de silo of door middel van big-bags die direct worden aangesloten op het stortgat, wordt de tilbelasting weggenomen.
  • Maak -zo mogelijk- afspraken met de leverancier over een beperking van het gewicht van de zakken van de bij te storten stoffen.
  • Maak gebruik van passende tilhulpmiddelen.
  • Zorg voor taakroulatie, zodat de fysieke belasting meer wordt verspreid.

Kies een oplossing die zo hoog mogelijk in de bovenstaande opsomming ligt en ga alleen naar een lager gelegen oplossing als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd. Na het nemen van een of meer van de lager gelegen maatregelen zal een werkgever moeten beoordelen of de fysieke belasting daarmee voldoende is terug gedrongen. Zo niet, dan zijn aanvullende maatregelen nodig.

Scroll naar boven