GS-02 Veilig omgaan met medicijnen in de diervoedersector

Oplossing

Tijdens de werkzaamheden kunnen medewerkers blootgesteld worden aan medicijnen die toegevoegd worden aan diervoeders. In de sector is het alleen nog toegestaan om toe te voegen aan diervoeders:

  • antiwormmiddelen (zoals flubendazole;);
  • antibiotica (alleen voor de buitenlandse markt);
  • coccidiostatica

Pas bij de toevoeging van medicijnen een maatregel toe die zo dicht mogelijk bij de bron ligt: 

  • Stimuleer dat afnemers diervoeders zonder medicijnen bestellen.
  • Zorg voor verpakkingseenheden die zijn afgestemd op de hoeveelheden die moeten worden bij gedoseerd.
  • Neem bij de risico’s van het medicijn passende maatregelen zoals aantoonbaar voldoende afzuiging en/of het gebruik van een glove-kast. 
  • Voorkom versleping van gemedicineerde diervoeders (de besmetting van volgende charges), bijvoorbeeld door toepassing van een spoelcharge.
  • Geef medewerkers voorlichting over de mogelijke risico’s van blootstelling aan medicijnen. Ontwikkel werkplekinstructiekaarten voor medicijnen waaraan de werknemers blootgesteld kunnen worden.
  • Omdat medicijnen uiteenlopende risico’s met zich meebrengen is veiligheidshalve het dragen van stofmasker klasse P3 en handschoenen tijdens bijstorten medicijnen zijn minimaal vereist. Leg vast welke vorm van extra bescherming bij welke medicijnen nodig is. Soms kan, afhankelijk van het medicijn, adembescherming met een filterbus nodig zijn en/of beschermende kleding. Zie daarvoor in eerste instantie de resultaten van de blootstellingsbeoordeling en verder ook het betreffende veiligheidsinformatieblad.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven