MV-11 Veilig bemonsteren op hoogte

Oplossing

Het bemonsteren van vrachtwagens op hoogte levert valgevaar op voor de medewerker. Zeker als men zonder beveiliging op de vrachtauto klimt, of een ladder plaatst tegen de auto of een verhoging van pallets maakt. Deze werkwijzen zijn niet toegestaan.
Volg hier de stappen van de arbeidshygiënische strategie:

1. Bronaanpak:

  • Automatisch bemonsteren 

2. Collectieve maatregel:

  • een monsternamebordes ( centrale bemonstering)    
  • wagens met loopreling en combinatie met: gordel voor monsterfles en 
  • mogelijkheid om stok te laten zakken of op te hangen, 

3. Persoonlijke valbescherming:

  • valharnas met vallijn en valstop. Alleen bij zeer hoge uitzondering als bronaanpak en collectieve maatregelen niet mogelijk zijn, kan dit benut worden. Zorg dan voor een aanhaakpunt aan een muur bij de bemonstering of aan de vrachtwagen, en alleen als uit testen blijkt dat daar de gekozen valbeveiliging daadwerkelijke bescherming biedt in geval van een val.
mv 11

Automatische bemonstering

In de graanhandel kan gebruik gemaakt worden van automatische monstername apparatuur waarmee een monster uit de vrachtwagen wordt gezogen, zonder dat de werknemer valgevaar loopt. Deze apparatuur is geschikt voor het bemonsteren van open vrachtauto’s en kan vanaf de grond bediend worden, omdat deze is bevestigd aan een draaibare ‘galgconstructie’. Belangrijk is dat het monstername apparaat buiten de route van de voertuigen isals hij niet in gebruik is. Ook is van belang dat medewerkers niet in het zwaaibereik van dit apparaat komen. Tenslotte is een opvallende aanrijdbeveiliging nodig.

Het nadeel van automatische monstername is dat het vertragend kan werken. En in de diervoedersector is het gebruik van automatische monstername  door de aard van het product meestal niet altijd mogelijk; het is niet bruikbaar bij poeders of bij vast product.

Monsternamebordes

Een monsternamebordes is bij voorkeur boven de weegbrug geplaatst, en anders vlakbij de weegbrug. Voordat de vrachtauto gaat lossen, worden er eerst vanaf het afnamebordes op verschillende plaatsen monsters genomen. Dat gebeurt met een monsterboor. 
Belangrijke aandachtspunten bij zo’n bordes:
•    Geschikt voor voertuigen van verschillende hoogtes
•    Deugdelijke trap en leuningen
•    Opvallende aanrijdbeveiliging
Er bestaan diverse varianten: 
•    een bordes dat beschikt over een schuifladder die in de open vrachtauto kan zakken en dat in hoogte instelbaar is
•    een vast bordes dat zo lang is dat er lopend op het bordes op diverse plekken in de vrachtauto een monster kan worden genomen

Wagens met loopreling

Bij blaas- of tankwagens waar als valbeveiliging een loopreling opgeklapt kan worden is het valgevaar vooral nog aanwezig op het moment dat de werknemer met een monsteropnamestok en een monsterfles de ladder op- of afgaat. Het is daarom van belang een gordel om te hebben waar de monsterfles aangeklikt kan worden én een mogelijkheid om de stok te laten zakken of op te hangen, zodat men met twee handen de ladder kan beklimmen of afdalen.

Om valgevaar bij het bemonsteren van vrachtauto’s zonder loopreling te voorkomen doen de sociale partners de sterke aanbeveling om te kiezen voor een centrale bemonstering, zodat er op die centrale plek veilige voorzieningen kunnen worden aangebracht. Dan is ook een eenduidige routing nodig die zorgt dat alle vrachtauto’s daar langs gaan.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven