S-09 Doe de stoftest

Oplossing

Teveel stof in de lucht is niet altijd merkbaar of zichtbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zeer kleine stofdeeltjes die tot diep in de longen kunnen doordringen, zoals schadelijke (rest)stoffen van bacteriën, de zogeheten endotoxinen. 

Doe een stoftest en kijk of u teveel stof of waternevel inademt. Door deze test krijgen werknemers een beeld van hun blootstelling. Na het invullen van enkele vragen over stof in hun werksituatie, krijgt de invuller een globale beoordeling van de blootstelling. Met kleuren wordt aangegeven of er maatregelen nodig zijn.

Scroll naar boven