S-01 Lokale afzuiging

Oplossing

Door te omkasten en lucht af te zuigen bij het overstortpunt van een stoffig product, wordt het stof verwijderd voordat het in de werkruimte terecht kan komen. Vergelijkbaar effect voor endotoxinen. Let op: dit resultaat hangt sterk af van de plaats van de aan en afvoerkanalen van lucht en de hoeveelheid afgezogen lucht per uur.

Omkasten van de bron vergroot het effect (zie afbeelding). Toe te passen bij transportbanden voor bijvoorbeeld diervoeder en granen. Aandachtspunt is om de omkasting zo veel mogelijk gesloten te houden en regelmatig controleren op lekkages. 

Onderhoud de afzuiginstallaties regelmatig.

Arbo effect: Resultaat is een stofafname van 60% – 80%.

st 01

Maatregel

Technische oplossing; vermindert de blootstelling.

Scroll naar boven