BR-08 Mangatwacht en noodprocedure

Oplossing

Als een werknemer in een besloten ruimte aan het werk is, moet bij de toegang tenminste één collega als mangatwacht aanwezig zijn. De mangatwacht houdt voortdurend contact met de werknemer in de besloten ruimte. Deze mangatwacht mag zich bij calamiteiten nooit in de besloten ruimte begeven, maar moet dan alarm slaan.

 • Dat betekent dat er een hiervoor getrainde bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn om binnen enkele minuten hulp te kunnen verlenen en zo nodig de werknemer uit de besloten ruimte te halen. De bedrijfshulpverlener dient voorzien te zijn van de juiste apparatuur, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. (NB.Voor het redden van een persoon uit moeilijk begaanbare besloten ruimte zijn vaak twee getrainde bedrijfshulpverleners nodig) 
 • De mangatwacht beschikt over en het juiste noodnummer en de juiste communicatieappartuur. Afhankelijk van het bereik is dat een mobiele telefoon of een portofoon. Breng in kaart op welke plaatsen welk communicatiemiddel gebruikt moet worden.
 • Voor de bedrijfshulpverlener moeten op de situatie toegesneden persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen zijn. Als het gebruik van onafhankelijke ademhalingsbescherming nodig is, moet de bedrijfshulpverlener daartoe geschikt zijn; dit moet blijken uit een geldige gezondheidsverklaring na een medische keuring. Voor deze keuringen wordt, afhankelijk van de leeftijd, de volgende frequentie aangehouden:
  • onder de 40 jaar, minimaal één keer per vier jaar;
  • tussen 40 en 50 jaar, minimaal één keer per twee jaar;
  • boven de 50 jaar, minimaal één keer per jaar.
 • Het is zaak de route tot de toegang van de besloten ruimte vrij te houden. 
 • Het gebruik van een bewegingsmelder is te overwegen. Dat is een apparaatje dat een werknemer bij zich draagt, bv bij het betreden van een besloten ruimte. Als deze persoon twee minuten lang niet beweegt, komt daarvan elders een melding binnen, zodat men in kan grijpen.
 • In de procedure ‘werken in besloten ruimten’ en in het bedrijfsnoodplan is de reddingprocedure bij werken in besloten ruimte opgenomen.
 • Alle betrokkenen (werknemer in de besloten ruimte, mangatwacht en bedrijfshulpverlener) moeten vooraf worden geïnformeerd over en ook worden getraind in alle mogelijke problemen die samenhangen met het betreden van en werken in een besloten ruimte. Bij deze training is het van belang om praktijkoefeningen op te nemen, zoals:
  • de te verwachten risico’s en werkprocedures;
  • de communicatie; 
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • de manier van redding;
  • samenwerking met externe hulpverleners.
 • Voor werkzaamheden bij klanten is het vaak lastig om een goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Het is zaak om als uitgangspunt te nemen dat bij derden geen besloten ruimte wordt betreden, of alleen als duidelijk is dat de voorzieningen en bedrijfshulpverlening daar geheel op orde zijn, volgens de voorschriften uit deze arbocatalogus.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven