Arbeidsrisico - Ongewenst gedrag

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Arbowet (art. 3, lid 2)

  • Werkgever voert een beleid gericht op voorkoming, en als dat niet mogelijk is op beperking van werkdruk en ongewenste omgangsvormen, ofwel psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Arbobesluit (art. 2.15)

  • Werkgever besteedt aandacht aan PSA in RI&E en Plan van aanpak.
  • Werkgever verzorgt voorlichting over risico’s en aanpak van PSA.

Meer informatie

Ga met de zelfinspectietools van de Nederlandse Arbeidsinspectie na of het beleid van uw bedrijf aan de voorschriften voldoet. Klik hier voor de zelfinspectietools over: 

Scroll naar boven