S-10 Stofmaskers

Oplossing

Er wordt een stofmasker gedragen om inademing van stof te beperken Bij werkzaamheden die korter duren dan twee uur wordt een wegwerpstofmasker of halfgelaatmaskers gedragen om inademing van stof te beperken. Als de toxiteit of de hoeveelheid stof aanleiding geeft tot blootsteling dan is aangepaste bescherming nodig, zoals een kap met filter of een aangeblazen filter. 

Het dragen van een stofmasker dient men toe te passen wanneer maatregelen aan de bron, ventilatie, afzuiging en afscherming niet mogelijk zijn of niet voldoende effectief zijn. Gebruik minimaal FFP2-stofkapjes en stofmaskers en let op een goede aansluiting.

Let op: Overtuig en instrueer de medewerkers t.a.v. het nut van de maatregel en omtrent een correct gebruik. Het eenmalige stofkapje dient goed opgezet te worden om lekkage te voorkomen. Bij een onjuist gebruik kan de inademing van stof aanmerkelijk toenemen. Maskers altijd opbergen op een schone, afgesloten plek. Bij langdurig gebruik en bij personen met baard of snor, worden ‘aangeblazen’ maskers aanbevolen. Een instructie voor medewerkers is aan te bevelen. Sommige leveranciers geven gratis instructie.

Arbo-effect: Het gebruik van stofmaskers leidt tot een afname van stof en endotoxine van maximaal 90%.

s 10

Maatregel

Persoonlijk beschermingsmiddel.

Scroll naar boven