BR-06 Bedolven worden en verdrinking voorkomen

Oplossing

  • Voordat een besloten ruimte betreden wordt moet zeker gesteld zijn dat de aan- en afvoer van grondstoffen of product is geblokkeerd. Bv door het verwijderen van het ventiel van een schuif of door middel van een vergrendeling van de schakelaars met slot en sleutel. Een doordachte en zorgvuldig ingevoerde vergrendelingsprocedure is daarbij van belang. Zie daarvoor ook de informatie over een lock out /tag out–procedure in deze arbocatalogus.
  • Op dezelfde manier moet –indien van toepassing- worden zeker gesteld dat de aanvoer van (warme) vloeistoffen in de besloten ruimte voor aanvang van werkzaamheden is geblokkeerd (vet, olie, aromabiotic, mierenzuur, stoom, enzovoorts).
  • Voorkom het lopen over opgeslagen grondstoffen of product in een silo.
  • Leg ook in de procedure vast dat een werknemer in een silo nooit verder dan 1 meter beneden het hoogste punt van de grondstof mag afdalen.
  • In vaten, tanks en kelders waar zich vloeistof(resten) bevinden, dienen bij het betreden afdoende maatregelen te worden getroffen om verdrinking te voorkomen. (aanlijnen, met minimaal twee personen werken waarvan een buiten de ruimte blijft). Zie verder BR 05 en BR 08.

Maatregel

Technische en organisatorische maatregel

Scroll naar boven