BR-10 Voorkomen van broei

Oplossing

Door broei van opgeslagen grondstoffen in een besloten ruimte (zoals silo’s) kan het zuurstofgehalte dalen en in de gevaarlijke zone terecht komen. Met name bij eiwitrijke producten. Bovendien kunnen andere gassen vrijkomen, zoals het gevaarlijke koolmonoxide en koolstofdioxide. Mede daarom is het van belang om broei zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan door:

  • langdurige opslag van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen, met name als het vochtgehalte hoog is; 
  • regelmatig het vochtgehalte en de temperatuur van opgeslagen stoffen te meten;
  • zo nodig de opgeslagen grondstof te beluchten of omzetten;
  • te vochtige grondstoffen weigeren, drogen of snel verwerken.

Maatregel

Aanpak bij de bron

Scroll naar boven