S-13 Veilig werken met graanstof en endotoxine

Oplossing

Uit rapporten van de gezondheidsraad blijkt dat bij het werken in de diervoederindustrie stof vrijkomt dat schadelijke componenten bevat (graanstof en endotoxinen). De aanvoer van deze schadelijke componenten (met name endotoxinen) zijn in de aanvoer (van de grondstoffen) niet te beheersen. Nevedi heeft daarom Royal HaskoningDHV opdracht gegeven voor een onderzoek ‘Hoe kan de gezondheid van werknemers worden beschermd tegen deze risico’s’. In het rapport zijn conclusies en aanbevelingen gedaan. De samenvatting van het rapport staat onder bronnen.

De negatieve effecten zijn grotendeels te voorkomen door de volgende drie punten in acht te nemen:

  1. Werk netjes en stofarm
  2. Maak schoon en houd schoon!! Kijk ook bij S-04 (Reinigen)
  3. Gebruik waar mogelijk afzuiging met stoffilters

Samenvatting risico’s graanstof en endotoxine 2014

Voor de Nederlandse Vereniging Diervoerderindustrie (Nevedi), is door Royal HaskoningDHV in 2013 en 2014 onderzocht hoe de gezondheid van de werknemers van haar leden beschermd kan worden tegen de risico’s van het inademen van graanstof en de schadelijke componenten daarin (graanstof allergenen, endotoxinen en mycotoxinen). Aanleiding hiervoor waren de rapporten van de gezondheidsraad over graanstof en endotoxinen en de wens van de vereniging om de leden te ondersteunen bij het adequaat beschermen van de gezondheid van de medewerkers. Meer informatie hierover vindt u in het rapport

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven