G-24 Voorlichting en instructie over geluid

Oplossing

Zorg voor een herhaalde voorlichting aan medewerkers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan een schadelijke dosis geluid. Deze voorlichting en instructie vindt in ieder geval plaats voordat een (nieuwe) medewerker voor het eerst werkzaamheden met geluidsbelasting De frequente van de herhaling/opfrissing van deze voorlichting legt het bedrijf vast, afhankelijk van de geluidsblootstelling die blijkt uit de RI&E, en is minimaal eens per 5 jaar.

Bij de voorlichting en instructie wordt gekozen voor een combinatie van mondelingen en schriftelijk communicatie. Bijvoorbeeld in een werkoverleg of toolboxmeeting. 

Het doel van de voorlichting is:

 • herkennen schadelijk geluid;
 • het nemen van de juiste maatregelen;
 • en daarmee het voorkomen van gehoorschade.

In de voorlichting en instructie komen de volgende onderdelen aan bod:

 • gevaar van gehoorschade door lawaai;
 • gevolgen van gehoorschade;
 • regelgeving met betrekking tot schadelijk geluid;
 • lawaaiige werkzaamheden;
 • de lawaaibestrijdingsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen;
 • de maatregelen die van werknemers worden verwacht;
 • aanbieden van periodiek gehooronderzoek;
 • signalering en markering t.b.v. de verplichting gehoorbescherming te dragen;
 • gebruik, onderhoud en opslag van gehoorbeschermingsmiddelen.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven