S-04 Reinigen

Oplossing

Door vloeren, materialen en andere oppervlakken regelmatig te reinigen, voorkomt u het opnieuw opwervelen van stof dat is neergeslagen. Maak afspraken over het schoonmaken en leg dit, voor zover dit nog niet binnen HACCP is gedaan, vast in een reinigingsschema.

Stofarme reinigingstechnieken hebben de voorkeur, dat wil zeggen stofzuigen met een industriële stofzuiger met fijnstoffilter of nat reinigen met een natte doek of mop.

Gebruik alleen industriële stofzuigers met een zgn. HEPA-filter (EU type 12 of 13) voor zeer kleine stofdeeltjes. Controleer filters en zakken van stofzuigers regelmatig en vervang ze zo nodig.

Voor een voldoende effect op stofconcentraties dient men minimaal 1x per week te reinigen. Gemorste stoffige grondstoffen of producten moeten direct worden opgeruimd.

Reinig niet door middel van vegen of blazen met perslucht. Hiermee wordt de inademing van stof sterk verhoogd.

s 04

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven