BR-13 Onbevoegden weren

Oplossing

Om te voorkomen dat onbevoegden een besloten ruimte betreden, of bij werkzaamheden in besloten ruimten nodeloos aanwezig zijn, worden zij uit de buurt van de ruimte geweerd. Dat kan door het aanbrengen van een pictogram op iedere besloten ruimte. En bij werkzaamheden door het afzetten van de omgeving of door het plaatsen van waarschuwingsborden.

br 13

De toegangspaden tot de ruimte zijn dan voorzien van het waarschuwingsbord ‘Gevaar’ (zoals aangegeven in Bijlage XVIII van de Arboregeling) met daaronder duidelijk zichtbaar de tekst: ‘Niet betreden, besloten ruimte’.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven