BR-05 Beheersen van valgevaar

Oplossing

Waar mogelijk wordt valgevaar voorkomen door het van bovenaf betreden van hoge silo’s zo sterk mogelijk terug te dringen. In de praktijk zal afdalen regelmatig nodig zijn. Bij een valgevaar van 2,5 meter of meer is adequate valbeveiliging verplicht. Maar ook bij een valgevaar van minder dan 2,5 meter kan valbeveiliging vereist zijn, gezien de risicoverhogende omstandigheden in een besloten ruimte.

 • Voor het afdalen in (een compartiment van) een bulkoplegger wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde ladder, die aan de bovenzijde geborgd wordt aan het looprek of aan de loopreling.
 • In andere besloten ruimten wordt bij een valgevaar van minder dan 2,5 meter waar mogelijk en nuttig een geborgde ladder gebruikt of een vanglijn met rem. Is een geborgde ladder niet mogelijk, dan is een touwladder een alternatief. Een werknemer mag een touwladder alleen gebruiken als beide handen vrij zijn. Afhankelijk van de valhoogte én van de verzwarende omstandigheden dient bij een touwladder het gebruik van een geremde vanglijn te worden overwogen.Gezien de grote verscheidenheid aan werkzaamheden kan hier op sectorniveau geen nadere invulling aan worden gegeven. Het is aan de bedrijven zelf om in kaart te brengen bij welke werkzaamheden met een valhoogte van minder dan 2,5 meter een valbeveiliging nodig is. Dit is afhankelijk van de valhoogte en van bijkomende gevaren, zoals roerwerken of andere uitstekende delen in de besloten ruimte) 
 • Bij een valgevaar van meer dan 2,5 meter is een gedegen valbeveiliging noodzakelijk; liefst een afdaalinstallatie/silolier gecombineerd met het dragen van een harnas. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van een stoeltje.
 • Eventueel is een tweede mogelijkheid een vaste metalen ladder, waarbij de medewerker gezekerd is met een geremde lijn en een harnas. Ook hier geldt dat beide handen vrij dienen te zijn tijdens het dalen en klimmen. Deze voorziening is niet afdoende bij valgevaar van meer dan 10 meter.

Hierbij dient een harnas gedragen te worden. Een enkelvoudige aansluiting van een vanglijn is niet geschikt omdat de werknemer na een val namelijk op een gevaarlijke en mogelijk pijnlijke manier komen te hangen.

br 05
 • Zorg dat de afdaalinstallatie/silolier jaarlijks gekeurd wordt en dat de betrokken werknemers deskundig zijn in het gebruik en in het 
 • inspecteren ervan. Een eenvoudig te verplaatsen afdaalinstallatie verdient de voorkeur.
 • Laat u goed adviseren over het juiste type harnas dat past bij de werkzaamheden en zorg dat de betrokken werknemers goed geïnstrueerd zijn over het op de juiste manier aantrekken en aanslaan van het harnas.
 • Zorg dat afdaalinstallatie, redlijnen en andere hulpmiddelen minimaal eens per jaar worden gekeurd. En vaker indien noodzakelijk. Leg de frequentie van de keuring vast, maak de datum van de eerstvolgende keuring zichtbaar en zorg voor een goede registratie van de keuringsbewijzen.

Verder is het zaak om valgevaar van anderen en risico’s van vallende voorwerpen te beperken:

 • Met name bij bovengelegen mangaten moeten afzettingen worden geplaatst om te voorkomen dat collega’s in het openstaande mangat vallen.
 • Houd de ruimte rondom een open mangat vrij om te voorkomen dat er per ongeluk voorwerpen in het mangat worden geschoven.
 • Voorkom gevaren bij het laten zakken en ophijsen van gereedschap in een silo, zoals bv een riek. Voorkom het verticaal transport van gereedschap als zich er een werknemer onder in de ruimte bevindt: Dus: eerst het gereedschap naar beneden, en dan pas de medewerker.
 • Draag een veiligheidshelm bij werkzaamheden in een silo.

Maatregel

Technische maatregel en persoonlijke beschermingsmiddelen

Scroll naar boven