GG-01Veilig omgaan met gassen in zeecontainers

Oplossing

Tijdens het openen en lossen van zeecontainers kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Om de risico’s voor medewerkers van bedrijven die in aanraking komen met deze gassen zoveel mogelijk te minimaliseren, heeft het Platform Gassen in Containers (PGIC) een stappenplan opgesteld zodat veilig kan worden omgegaan met deze gassen.

Het stappenplan ‘Veilig omgaan met gassen in zeecontainers‘ bestaat uit een beleidsmatig en een operationeel proces. Het beleidsmatige proces geeft aan hoe een bedrijf een beleid kan vormgeven om veilig om te gaan met gassen in zeecontainers. Het operationele proces leidt tot het ‘veilig’ openen en betreden van de zeecontainers. Hierdoor wordt het risico op verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie tot een minimum gereduceerd. 

Er zijn ook diverse tipkaarten beschikbaar, zoals over alarminstructie, meetrapport, ventileren van zeecontainers, voorlichting en instructie en werknemerscontrole.  

Kies daar waar mogelijk voor de bronaanpak. In de praktijk zal dit in veel gevallen aangevuld moeten worden met technische maatregelen.

Maatregel

Kies daar waar mogelijk voor de bronaanpak. In de praktijk zal dit in veel gevallen aangevuld moeten worden met technische maatregelen.

Scroll naar boven