GL-03 Veilig omgaan met gassen in zeecontainers

Oplossing

Tijdens het openen en lossen van zeecontainers kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Om de risico’s voor medewerkers van bedrijven die in aanraking komen met deze gassen zoveel mogelijk te minimaliseren, is een stappenplan opgesteld zodat veilig kan worden omgegaan met deze gassen.
Het stappenplan ‘Veilig omgaan met gassen in zeecontainers‘ geeft aan hoe een bedrijf een beleid kan vormgeven om veilig om te gaan met gassen in zeecontainers.

In het stappenplan zijn ook diverse praktische tipkaarten opgenomen, zoals over alarminstructie, meetrapport, ventileren van zeecontainers, voorlichting en instructie en werknemerscontrole.

Maatregel

Kies daar waar mogelijk voor de bronaanpak. In de praktijk zal dit in veel gevallen aangevuld moeten worden met technische maatregelen.

Bron

Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers

Scroll naar boven