EX-06 Beheersmaatregelen tegen blikseminslag

Oplossing

De beheersmaatregelen tegen blikseminslag kunnen worden onderverdeeld in uitwendige en inwendige bliksembeveiliging. De uitwendige bliksembeveiliging bestaat uit een opvanginrichting, afgaande leidingen en een aardingssysteem.

De opvanginrichting (bliksembeveiliging) zorgt ervoor dat de bliksem opgevangen wordt voordat hij het object raakt. De afgaande leidingen zorgen ervoor dat de bliksemstroom buiten het object om naar de aarde wordt geleid. Het aardingssysteem zorgt er tenslotte voor dat de bliksemstroom zich goed in de bodem kan verspreiden. De opvanginrichting moet worden gecontroleerd door een erkend bedrijf.

Inwendige bliksembeveiliging bestaat uit:

  • Aarding van alle metalen delen aan het aardnet.
  • Het aanbrengen van overspanningsbeveiligingen op het elektrische systeem.

Daarnaast kan men bij dreigend onweer een stortverbod in de stortput overwegen; bij het storten kunnen stofwolken ontstaan die door blikseminslag kunnen worden ontstoken.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven