Arbeidsrisico - Gevaarlijke gassen in zeecontainers

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

  • In het Arbobesluit is in artikel 3.5 g opgenomen dat bij een vermoeden van de aanwezigheid van stoffen die een gevaar zijn voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand, de werknemer deze ruimte of plaats (zeecontainer) niet betreedt voordat uit onderzoek is gebleken dat het gevaar niet aanwezig is. Indien uit onderzoek blijkt dat gevaarlijke gassen aanwezig zijn en/of het zuurstofgehalte te laag is, worden dusdanige maatregelen getroffen zodat de werknemer de zeecontainer kan betreden zonder gevaar.
  • De ontvanger van de container voert het onderzoek uit zoals bedoeld in artikel 3.5g van het Arbobesluit en neemt de maatregelen om er voor te zorgen dat zijn werknemers en derden de zeecontainer veilig kunnen openen en betreden. De ontvanger is de werkgever van het afleveradres; diegene die de goederen ontvangt voor zijn bedrijf of in opdracht. De ontvanger hoeft niet de eigenaar van de goederen te zijn. 
  • Gezond transport heeft een overzicht gemaakt van veelvoorkomende gevaarlijke gassen in zeecontainers. Voor stoffen die geen wettelijke grenswaarde kennen, wordt de grenswaarde (voorheen MAC-waarde) gehanteerd, die tot 1 januari 2007 in Nederland van kracht was. 

Verder is hier de algemene regelgeving voor gevaarlijke stoffen van toepassing, zie daarvoor het hoofdstuk regelgeving bij Arborisico Gevaarlijke stoffen.

Scroll naar boven