Categorie: Ongewenst gedrag algemeen

Ongewenst gedrag algemeen

OG-05 Jaarlijkse evaluatie

Oplossing Een evaluatie kan plaatsvinden door gesprekken met de OR/PVT, vertrouwenspersonen, HR en arbofunctionarissen. Of door gesprekken binnen teams. Bij mondelinge evaluaties is een schriftelijk verslag sterk aan te bevelen. Zorg op grond van deze evaluatie – waar nodig- voor een aanpassing van het beleid of voor een verbetering van de uitvoering daarvan. Ga bij

OG-05 Jaarlijkse evaluatie Read More »

OG-03 Instrueren/trainen leidinggevenden

Oplossing Leidinggevenden hebben een sleutelrol bij incidenten op het gebied van ongewenst gedrag Adequaat reageren is van belang. Dat vergt alert zijn op soms onduidelijke signalen. Zaken op een goede manier ter sprake brengen, kan erger voorkomen. Het adequaat aanpakken van ongewenste omgangsvormen vraagt specifieke vaardigheden van de leidinggevende. Daarom is instructie voor hen vereist.

OG-03 Instrueren/trainen leidinggevenden Read More »

OG- 01 Ongewenst gedrag in de RI&E

Oplossing In de RIE dient het beleid van het bedrijf rond intern en extern ongewenst gedrag beoordeeld te worden. Verder wordt geïnventariseerd wat de bevindingen van medewerkers zijn met intern en extern ongewenst gedrag. Welke vormen komen waar voor en hoe vaak? Mogelijke bronnen om na te gaan of ongewenst gedrag in het bedrijf voorkomen

OG- 01 Ongewenst gedrag in de RI&E Read More »

Scroll naar boven