Categorie: Ongewenst gedrag intern

Ongewenst gedrag intern

OG-08 Vertrouwenspersoon

Oplossing De werkgever wijst met instemming van de OR/ PVT één of meer vertrouwenspersonen aan. Of bij afwezigheid van OR en PVT in overleg met belanghebbende medewerkers. Zorg, als er meerdere vertrouwenspersonen zijn, voor een diverse samenstelling. De taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zijn vastgelegd en bekend gemaakt in de organisatie. Ook

OG-08 Vertrouwenspersoon Read More »

OG-07 Informele klachtenstructuur

Oplossing Zorg dat medewerkers als eerste stap na een of meer incidenten van ongewenst gedrag bij hun leidinggevende kunnen aankaarten en zo veel mogelijk met behulp van de leidinggevende kunnen oplossen Dit vereist: Zorg als bedrijf dat een voorbereide aanpak is uitgewerkt waar leidinggevenden houvast aan hebben, met uitgangspunten als:

OG-07 Informele klachtenstructuur Read More »

OG-06 Gedagscode (on)gewenst gedrag

Oplossing Stel binnen uw organisatie gedragsregels op over interne omgangsvormen. Deze regels dienen vervolgens) bekend gemaakt te worden aan de leidinggevenden en medewerkers (bv. tijdens een werkoverleg of toolboxmeeting). In de gedragscode wordt beschreven: Zorg dat de gedragscode goed vindbaar is voor medewerkers, bv op intranet of in de personeelsgids en verwijs ernaar in het

OG-06 Gedagscode (on)gewenst gedrag Read More »

Scroll naar boven