Categorie: Ongewenst gedrag door derden

Ongewenst gedrag door derden

OG-14 Afspraken over veilig openen en sluiten van het bedrijf

Oplossing Het openen en sluiten van het bedrijf is een moment met een verhoogde kans op agressie en geweld door derden. Zeker als het openen of sluiten door één medewerker gebeurt. Het is belangrijk om hier passende afspraken over te maken, bv om het openen en sluiten door eén persoon uit te sluiten, eventueel in

OG-14 Afspraken over veilig openen en sluiten van het bedrijf Read More »

OG-13 Inrichting risicovolle werkplekken

Oplossing De organisatie draagt zoveel als mogelijk is zorg voor een veilige werkplek voor de medewerkers. Ga na of bepaalde werkzaamheden of plekken in het bedrijf een verhoogd risico op agressief of gewelddadig gedrag met zich meebrengen. Als dat het geval is wordt bij de inrichting van deze werkplekken (zo mogelijk) hiermee rekening gehouden of

OG-13 Inrichting risicovolle werkplekken Read More »

OG-12 Incidenten door derden: registreren en melden

Oplossing Er kan alleen een goed beeld ontstaan van de omvang en de ernst van ongewenst gedrag door derden wanneer het bedrijf zicht heeft op de verschillende voorvallen. Daartoe is het belangrijk dat er een meldings- en registratieprocedure komt, waarbij alle incidenten, hoe klein ook, gemeld worden. Met behulp van een melding- en registratiesysteem wordt

OG-12 Incidenten door derden: registreren en melden Read More »

OG-11 Protocol voor agressie en geweld

Oplossing Er is een goed toegankelijk protocol opgesteld waarin staat hoe medewerkers (verbaal of fysiek) agressief gedrag van derden met een klantvriendelijke en servicegerichte opstelling zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ook staat erin hoe zij met agressief gedrag moeten omgaan, hoe zij assistentie kunnen inroepen, hoe zij agressie- of geweldsincidenten moeten melden en hoe de persoonlijke

OG-11 Protocol voor agressie en geweld Read More »

Scroll naar boven