BR-11 Veilig betreden van een bulkoplegger

Probeer verstoringen bij het lossen in een compartiment van een bulkoplegger zo mogelijk van onderaf te verhelpen. Is dat niet aan de orde, dan kan het compartiment leeggezogen worden met een zuigwagen via het mangat bovenin. Daarbij kan het nodig zijn dat een medewerker in het compartiment afdaalt. 

  • Zorg eerst dat de oplegger drukloos is, voordat het mangat boven wordt geopend (auto/elektromotor uit)
  • Bij het betreden van de bulkoplegger moet het klaphek omhoog staan. 
  • De zuigslang moet zijn geborgd tegen naar beneden zakken.
  • Zorg dat de zuigslang geaard is.

Verder gelden hier de voorschriften uit:
BR 3   Voorkomen van verstikking en vergiftiging
BR 5   Beheersen van valgevaar, 
BR 8   Mangatwacht en noodprocedure
BR 14 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Technische maatregel

 

Geen gegevens gevonden