GS-12 Veilig werken bij de klant voor de chauffeur met gewasbeschermingsmiddelen

Chauffeurs die gewasbeschermingsmiddelen lossen bij de klant, kunnen in ongezonde situaties terecht komen als de voorzieningen ter plekke niet in orde zijn. Bijvoorbeeld: opslagruimtes bij de klant met open verpakkingen met opstuivend poeder, of leeg fust dat aan de buitenzijde besmeurd is met de voormalige inhoud.

Als een klant niet of nauwelijks geneigd is om deze ongezonde situaties aan te pakken, kan het lastig zijn om tot verbeteringen te komen zonder daarbij de klant kwijt te raken. De volgende maatregelen kunnen helpen het probleem aan te pakken:

 • Zorg dat vóór of bij de eerste levering samen met de klant een ‘Formulier eerste levering’ wordt ingevuld (of een ander document met dezelfde strekking). Op die lijst worden aandachtspunten voor een juiste en veilige levering vastgelegd. Daarmee wordt ook -in overleg met de klant- in kaart gebracht waar knelpunten bij de klant zijn en welke aanpak daarbij past. 
  • Veilige aanrijdroute
  • De omgang met gevaarlijke stoffen in de opslagplaats van de klant
  • Van emballage    
 • Stel als werkgever vast welke stappen de chauffeur bij onveilige situaties bij de klant kan doorlopen. Zoals:
  • Eerst zelf in overleg met de klant tot een oplossing proberen te komen; De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn terrein.
  • Lukt dat niet, dan contact opnemen met de leidinggevende die in gesprek gaat met de contactpersoon bij de klant.
  • Bij acuut gevaar is de lijn: eigen gezondheid gaat voor. Dat betekent: het product niet in een vervuilde opslag plaatsen, vervuild emballage niet of alleen met geschikte PBM’s (zuurbestendig schort en handschoenen optillen)

Organisatorisch

Geen gegevens gevonden