W-06 Voorlichting over werkdruk

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wie tijdig signalen van werkdruk bij zichzelf opmerkt, kan iets doen, nog voordat het tot negatieve gevolgen leidt. Daarom is het belangrijk dat medewerkers over (de risico’s van) werkdruk geïnformeerd worden en weten wat eraan gedaan kan worden. Kies een vorm van voorlichting die bij het bedrijf en de medewerkers past. Bijvoorbeeld een bespreking tijdens werkoverleg;

  • Vertel medewerkers hoe ze signalen van werkdruk bij zichzelf kunnen herkennen. De Checklist: ‘Anders dan anders, werkdruksignalen op individueel niveau’ (bijlage 3). Geef ook aan welke mogelijkheden en maatregelen er voor een werknemer binnen het bedrijf zijn als de werkdruk te hoog wordt.
  • Bespreek ook met medewerkers wat je van elkaar verwacht bij signalen van overmatige werkdruk bij een collega. 
  • Je kunt de voorlichting uitbreiden door met elkaar in gesprek te gaan over waar werkdruk vandaan komt en hoe het verminderd zou kunnen worden.

 

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden