W-02 Meten van werkdruk in het bedrijf

Hoe zit het met de werkdruk in het bedrijf? Is de werkdruk gezond, of is hij te hoog? En hoe zit het met de gevolgen? Hebben de medewerkers stressgerelateerde klachten? Wat zijn de oorzaken en wat kan het bedrijf daaraan doen? Een werkdrukonderzoek kan antwoorden geven op deze vragen. Er zijn verschillende werkdrukonderzoeken mogelijk. Deze onderzoeken vindt u in het overzicht van bijlage 1.

Een werkdrukonderzoek is een gedegen manier de werkdruk te inventariseren om hem daarna waar nodig aan te pakken. Het is zaak om een werkdrukonderzoek op een doordachte manier aan te pakken, zodat werknemers er in grote getale aan deelnemen, dat de uitslag per afdeling tot concrete oplossingen leidt en dat het onderzoek daadwerkelijk tot een aanpak leidt. In bijlage 2 vindt u aanbevelingen om tot een goed werkdrukonderzoek te komen.

Een werkdrukonderzoek kan deel uit maken van het voorgeschreven Preventief Medisch Onderzoek.

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden