GS-01 Werkwijze gevaarlijke stoffen

Tijdens het werk kunnen werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen zonder dat daarvan de risico's bekend zijn en zonder dat er een goede beschrijving van de werkzaamheden voorhanden is. Voordat aan de betreffende klu begonnen wordt kunt u als werknemer het onderstaande vragenlijstje doorlopen om de benodigde informatie boven tafel te krijgen.

Als één van de onderstaande vragen met 'nee' beantwoord wordt, moet extra informatie worden gevraagd bij de leidinggevende.

Organsiatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden