GS-11 Werkplek-instructiekaarten (WIK) en Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Op de werkplek dienen de werkinstructiekaarten aanwezig te zijn. Daarop dient overzichtelijk informatie aangegeven te zijn over persoonlijke veiligheid. Dit betreft de aanwezige stoffen, de mogelijke gezondheidseffecten (bijtend, irriterend, giftig en sensibiliserend), fysische chemische gevaarcategorieën (ontplofbaar, licht ontvlambaar en ontvlambaar), de risico’s, de preventie- en beschermingsmaatregelen, eerste hulp bij ongevallen en opruiming en opslag in een normale werksituatie en bij calamiteiten. 

Zorg dat de werkplekinstructiekaart aanwezig is bij de betreffende werkplek en dat hij regelmatig met de werknemers wordt besproken. Uiteraard is het verstrekken van een werkinstructiekaart aan betrokken werknemers nog niet voldoende. Het is een onderdeel van de voorgeschreven voorlichting en onderricht. Kijk ook in de veiligheidsinformatiebladen (VIB) van de producten/grondstoffen.

Middel tot voorlichting.

 

Geen gegevens gevonden