GS-03 Vermindering blootstelling bij het bijstorten

Bij het bijstorten van stoffen in de diervoedersector is een groot risico voor werknemers om in aanraking te komen met gevaarlijke stoffen. Daarom moet het handmatig afwegen en bijstorten van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk vermeden worden.

  • Zorg dat de gezondheidsrisico’s van de bij te storten stoffen bekend zijn en zoek voortdurend alternatieve stoffen die minder risico’s met zich meedragen.
  • Pas bij het bijstorten van grote hoeveelheden de technische installatie hierop aan. Dus rechtstreeks storten in de silo of door middel van big-bags die direct worden aangesloten op het stortgat. Let er wel op dat het stortpunt geaard is. 
  • Zorg ervoor dat bij het bijstorten van kleine hoeveelheden deze worden aangeleverd in verwerkbare, gedoseerde hoeveelheden. Op deze manier hoeft de werknemer de gevaarlijke stoffen niet meer af te wegen.
  • Zorg dat gevaarlijke stoffen niet gemengd worden in de fabriek; dus geen 'magistrale bereiding'.
  • Indien dit niet mogelijk is en toch gewogen moet worden, maak dan gebruik van een couveuse.
  • Zorg dichtbij het stortpunt voor afdoende afzuiging, die de stof wegzuigt uit de ademzone.
  • Indien geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing is, is het minimale beschermingsniveau het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Laat je wel goed informeren over de juiste PBM’s; die moeten goed zijn afgestemd op de risico’s en eigenschappen van de bij te storten stoffen.

Kies een oplossing die zo hoog mogelijk in de bovenstaande opsomming staat, en ga alleen naar een lager gelegen oplossing als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd.

Geen gegevens gevonden