GS-08 Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

In de sector worden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen verhandeld. Opslag en transport  van deze middelen vindt op een veilige manier plaats, als men voldoet aan de eisen van de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG). Kernelementen daaruit zijn:

  • Vloeistofdichte vloer in de opslag;
  • Voorzieningen voor brandveiligheid;
  • Alleen leveren aan gecertificeerde handelaren;
  • Voorschriften rondom veilig vervoer;
  • Het opstellen en naleven van een eigen handboek over veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Technische en organisatorische maatregel.