GS-07 Veilig omgaan met accu's

Het laden van accu’s, bijvoorbeeld van elektrische heftrucks, brengt verschillende gevaren met zich mee. Hier gaat het met name om ontploffingsgevaar en letsel door accuzuur. Ook kan gasvormin ontstaan bij het laden van accu's. Het bedrijf waar accu's worden geladen heeft daarom een procedure om deze risico’s uit te bannen of te verminderen. Die procedure bestaat uit de volgende elementen:

Risico’s van accuzuur:

 • Het wegen en bijvullen van de accu’s wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf of wordt gedaan door speciaal daarvoor aangewezen en geïnstrueerde eigen werknemers.
 • Vooral in het laatste geval zijn de volgende veiligheidsvoorzieningen aanwezig: Als de dop van de accu wordt afgehaald is er kans op contact met zuur en worden altijd handschoenen en gelaatbescherming gedragen en is een oogspoelmogelijkheid beschikbaar. Als zuur gewogen of zuur toegevoegd wordt, wordt ook een zuurvast schort gedragen.
 • Accu’s laden gebeurt alleen door aangewezen en geïnstrueerde werknemers.
 • Hang bij ieder laadstation een instructiekaart op met veiligheidsvoorschriften.

 Ontploffingsrisico’s:

 • Accu’s en de installatie waarmee deze geladen worden, worden jaarlijks gekeurd door een deskundig persoon of instantie. 
 • De acculader is zodanig opgesteld dat aanrijden van de accu of de laadinstallatie is voorkomen.
 • Alle kabels en stekkers zijn onbeschadigd.
 • Bij accu’s en acculaadinstallaties levert de leverancier een gebruiksaanwijzing. De werkzaamheden met accu’s worden conform de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing uitgevoerd.
 • De ruimte waar accu’s worden geladen is voldoende geventileerd zodat er geen gevaarlijke hoeveelheid explosief (waterstof)gas kan ontstaan. Er is een berekening van de benodigde ventilatie, deze berekening is te vinden op de website van Sectorinstituut Transport en Logistie. Zie voor het benodigde explosieveiligheidsdocument en de benodigde aanduiding van de gevarenzone het onderdeel over Explosieveiligheid in deze arbocatalogus.
 • In een zone van 2 meter rondom de acculaadplaats en ook in een speciale acculaadruimte zijn - afhankelijk van het explosiegevaar - de elektrische voorzieningen en gereedschappen explosieveilig uitgevoerd. Open vuur en roken zijn uiteraard verboden.
 • Een speciaal ingericht acculaadstation is duidelijk afgebakend en er zijn waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat er explosiegevaar kan optreden (symbolen: vlam/explosiegevaar en verbod op open vuur en roken).
Geen gegevens gevonden