GS-06 Beperking van blootstelling aan dieselrook

Dieselrook, bijvoorbeeld van vrachtwagens of dieselheftrucks, is schadelijk voor de gezondheid. Het gaat met name om de roetdeeltjes. Hoe vaker in de dieselrook wordt gewerkt (vooral in binnenruimten) hoe groter de kans op longaandoeningen en longkanker. Werken in de dieseldampen vergroot daarnaast de kans op hart- en vaatziekten en op de ontwikkeling van allergieën en andere chronische aandoeningen aan de luchtwegen. In Nederland staat dieselrook (dieselmotorenemissie) op de lijst van kankerverwekkende stoffen en hiervoor geldt een verplichting om deze stof uit te sluiten.  Als dat technisch niet mogelijk is, dan dient de werkgever de blootstelling zo ver mogelijk terug te dringen.

Oplossingen voor dieselheftrucks, (mini)shovels en soortgelijke voertuigen:

 • Vervang de dieselheftrucks door lpg-heftrucks of door elektrische heftrucks. Zo’n vervanging is verplicht bij heftrucks met een hefvermogen tot 4 ton. Ga, gezien de risico’s van dieselrook, na of het mogelijk is ook bij hogere heflasten in binnenruimten tot vervanging van dieselheftrucks over te gaan.
 • Plaats roetfilters waar dieselheftrucks redelijkerwijs niet vervangen kunnen worden, bijvoorbeeld een opsteekfilter.

Enkele oplossingen voor dieselrook van vrachtwagens:

 • Houd vrachtwagens buiten besloten ruimten, voor zover mogelijk binnen het kwaliteitssysteem.
 • Kies waar mogelijk voor het gebruik van vrachtwagens die kunnen lossen zonder gebruik te maken van hun verbrandingsmotor. Zij beschikken bijvoorbeeld over een automatische losbodem of over een aparte elektromotor die met blaaslucht de vloeistoffen of premixen lossen.
 • Spreek waar mogelijk af met chauffeurs dat tijdens het laden of lossen de motor van de vrachtwagen zoveel mogelijk wordt uitgezet, zeker in (gedeeltelijk) besloten ruimten. Houd hier ook toezicht op.
 • Zorg dat het luchtsysteem van de vrachtwagen geen lekkages heeft. Door lekkages moet de chauffeur van een vrachtwagen waarvan de motor uitgezet is, bij het starten namelijk weer flink gas geven om de druk in het remsysteem opnieuw op te bouwen. Dat geeft een forse dieselrookemissie.
 • Plaats een opsteekfilter op de uitlaat. Dat is een vanaf buiten te monteren filter. Deze wordt ingeval van een cellulose-filter weggeworpen na een aantal maal gebruik. Indien dit een keramisch filter is, wordt deze geregenereerd/schoongebrand na een aantal maal gebruik. Aansluitmogelijkheden voor alle typen uitlaten zijn beschikbaar, ondermeer door een ‘blaasbalgsysteem’. Montage in enkele seconden. Het levert een reductie van  dieselrook op van minimaal 70% (na meermalen schoonbranden) tot  maximaal 95%. Montage, demontage en eventueel regenereren/schoonbranden moeten zorgvuldig gebeuren. Instructie voor betrokken werknemers is vereist. Gebruik alleen filters die staan op de VERT-lijst en/of Tüv gekeurd zijn.
 • Maak gebruik van afzuigslangen. Voor vrijwel alle typen uitlaten, zowel boven, onder als opzij van voertuigen zijn afzuigslangen en aansluitingen verkrijgbaar. Die zuigen de dieselrook bij de bron af. Aansluiten en afkoppelen kost enige tijd (seconden). Kies in overleg met de leverancier/ installateur de juiste vorm  (capaciteit, aansluiting, lengte slangen etc.) En instrueer de werknemers hoe de slangen te gebruiken. NB. Afzuigslangen kunnen als hinderlijk ervaren geluid produceren.
 • Gebruik overdrukventilatie in de laadhal.
 • Zorg voor voldoende ruimteventilatie/afzuiging bij binnenruimten en bij ruimten met een geringe of tijdelijke openingen naar de buitenlucht. Laat daar regelmatig metingen verrichten om de noodzaak tot verdere maatregelen te bepalen.
 • Kies voor vrachtwagens met een uitlaat naar boven, zodat -bijvoorbeeld bij de klant-  de chauffeur minder wordt blootgesteld aan dieselrook.

Kies voor een oplossing die zo hoog mogelijk in de bovenstaande opsomming staat en ga alleen naar een lager gelegen oplossing als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd.