G-25 Voorlichting en instructie over geluid

Zorg voor een herhaalde voorlichting aan medewerkers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan een schadelijke dosis geluid.

Het doel van de voorlichting is:

 • herkennen schadelijk geluid;
 • het nemen van de juiste maatregelen;
 • en daarmee het voorkomen van gehoorschade.

In de voorlichting komen de volgende onderdelen aan bod:

 • gevaar van gehoorschade door lawaai;
 • gevolgen van gehoorschade;
 • regelgeving met betrekking tot schadelijk geluid;
 • lawaaiige werkzaamheden;
 • de lawaaibestrijdingsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen;
 • de maatregelen die van werknemers worden verwacht;
 • aanbieden van periodiek gehooronderzoek;
 • signalering en markering t.b.v. de verplichting gehoorbescherming te dragen;
 • gebruik, onderhoud en opslag van gehoorbeschermingsmiddelen.

De sector heeft recent het project geluid afgerond. Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgebracht en er is een powerpoint presentatie ter ondersteuning van de voorlichting. De nieuwsbrieven en presentatie kunt u terugvinden in het submenu Documenten van arbeidrisico Geluid

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden