G-24 Geluidszonering

Na een geluidsmeting is het aan te bevelen om de meetresultaten op te nemen in een bedrijfsplattegrond. Met kleuren kan daarin worden aangegeven waar het geluidsniveau tussen de 80 en 85 dB(A) is (oranje) en waar het boven de 85 dB(A) komt (rood). Door de kaarten op geschikte plekken op te hangen wordt duidelijk gemaakt op welke plaatsen gehoorbescherming verplicht is;Daarnaast is markering van lawaaiige werkruimtes met pictogrammen voorgeschreven.

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden