FB-01 Vermindering tilbelasting

Tillen kan belastend zijn voor het bewegingsapparaat. Daarbij speelt het tilgewicht een rol, maar ook hoe vaak getild wordt, hoe hoog of laag, en of er met een gedraaide rug wordt getild.

Zware tilbelasting dient vermeden te worden, zo mogelijk door belastende tilhandelingen uit te bannen. Als er toch sprake blijft van tilwerkzaamheden die dusdanig zwaar zijn dat zij (op termijn) tot gezondheidsschade leiden, dan wordt bij deze werkzaamheden gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen. De eventuele aanschaf van nieuwe tilhulpmiddelen vindt bij voorkeur plaats na overleg met betrokken werknemers.

Tilhulpmiddelen die in de graanbe- en verwerkende industrie voorkomen zijn:

 • Heftruck
 • Hefplateau
 • Heftafel (FB-02)
 • Palletiseerrobot (FB-03)
 • Pompwagen
 • Elektrische/ pneumatische lieren 
 • Takel (FB-07)
 • Vacuümheffer (FB-05)
 • Slipsheet attachment (FB-04)
 • Mobiele lopende band (FB-06)
 • Een glijplaat (op plaatsen waar het palletiseren niet geautomatiseerd is) 
 • Mini-shovel
 • Volautomatische doseerunit

Verder is het in meerdere gevallen verstandig om lasten niet alleen maar samen met een collega te tillen.

Geen gegevens gevonden