FB-12 Vermindering belasting door repeterend werk

Repeterend werk kan door de eenzijdige belasting leiden tot lichamelijke klachten. Het gaat bij repeterend werk vaak om een combinatie van dynamische belasting van de armen en een statische belasting van het bovenlichaam. Een voorbeeld is het werken in een controlekamer of  in administratieve functies. Repeterend werk kan tot RSI-klachten leiden (Repetetive Strain Injury), ook wel KANS genaamd(Klachten aan arm, nek en schouder). Belangrijk is dat bij RSI-klachten niet alleen wordt gekeken naar technische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een andere muis of stoel, maar naar een totale aanpak wordt gezocht. Factoren die daarbij ook van belang zijn:

  • De duur van de repeterende handelingen op een dag
  • Het tempo van de repeterende handelingen
  • De afwisseling met andere taken
  • De werkdruk waaronder gewerkt wordt

RSI-risico’s bij beeldschermwerk -op de administratie en in de controlekamer-  kunnen worden verminderd door:

  • Maximaal 5 á 6 uur beeldschermwerk per dag
  • Maximaal 2 uur beeldschermwerk na elkaar, daarna pauze of andersoortig werk
  • Het beschikbaar stellen van het juiste meubilair en apparatuur 
  • Het op de juiste wijze instellen van het meubilair

Organisatorische maatregel.

Geen gegevens gevonden